Управління кібер-ризиками

Послуги з управління кібер-ризиками включають в себе два основних компоненти: оцінку ризиків і впровадження процесу управління ризиками.

Ми аналізуємо, як працює бізнес, визначаємо основні загрози і ризики для бізнес-процесів. Створюємо матрицю ризиків, проводимо якісну і кількісну оцінку ризиків. Визначаємо методи реагування на кожен ризик в залежності від ймовірності його виникнення й потенційного збитку. Надаємо рекомендації, враховуючи пріоритет кожного ризику щодо подальшої роботи з ним.

При необхідності ми розробляємо й впроваджуємо процеси для управління існуючими ризиками і тими, які виникатимуть у майбутньому, а також забезпечуємо консультаційну підтримку